Back to top

Robert de Hartogh

Robert de Hartogh heeft vanaf de jaren zeventig het leven van de immigrant in Nederland gefotografeerd. Het begin van zijn carriere als fotograaf valt daarmee samen met het begrip gastarbeiders.

Onderwerpen die veelvuldig aan bod komen zijn onder andere geloofsbelijdenis, onderwijs, het familieleven en de werkomstandigheden van de immigranten. Robert de Hartogh maakte daarnaast ook regelmatig reizen naar landen van herkomst als Marokko en Turkije. Zijn archief geeft daardoor een compleet en uniek beeld van een belangrijke periode uit de Nederlandse geschiedenis.

Samenwerking met belangenorganisaties als Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers en Nederlands Centrum Buitenlanders heeft tot tal van publicaties geleidt voor onderwijs en voorlichtingsdoeleinden. De foto's van Robert de Hartogh hebben daardoor een belangrijke rol gespeeld in de beeldvorming rondom immigranten.

In 2014 zijn van alle zwart-wit kleinbeeld films digitale contactsheets gemaakt. Deze scans zijn te raadplegen onder het kopje "collectie". Hier kan gezocht worden binnen de beschrijvingen van de contactsheets.

Naast zwart-wit kleinbeeld films bevat het archief kleinbeeld dia's in kleur. In de zomer van 2016 zal ook dit kleur materiaal door middel van digitale contactsheets onder het kopje "collectie" raadpleegbaar zijn. Vooralsnog staan alleen de beschrijvingen van deze contactsheets online.

Voor verdere vragen over het werk van Robert de Hartogh kan contact worden opgenomen via het contactformulier. Alle copyright berust bij Robert de Hartogh en mag niet zonder zijn toestemming gebruikt worden.